کسب مقام اول سايت دانشگاه در بخش سايتهاي علمي جشنواره جوملا

سایت دانشگاه پیام نور محمورد آباد که توسط تیم چشم انداز و کارونت طراحی و توسعه داده شده است ، در اولين جشنواره جوملا در بخش سايتهاي علمي و اموزشي حائز مقام اول گرديد .

b_600_400_16777215_00_images_12.jpg

 لینک خبر در سایت دانشگاه پیام نور محمود آباد

کسب مقام اول سايت دانشگاه در بخش سايتهاي علمي جشنواره جوملا

لینک خبر در سایت جشنواره جوملا

نتایج اولین جشنواره جوملا