برنده در دو جشنواره وب در ایران

کسب مقام های برتر و اول در جشنواره های مختلف وب در ایران

 کسب مقام سایت برتر در جشنواره وب ایران

کسب مقام اول سايت دانشگاه در بخش سايتهاي علمي جشنواره جوملا